nahoru

Městský dům kultury Sokolov

 

Kapucínský klášter byl založen v období masového zakládání kapucínských klášterů v Čechách v 17. Století. Řád Kapucínů byl uveden do Čech po roce 1600 a stal se jedním z důležitých článků rekatolizace v protireformačním období. Klášter, stejně jako i další katolické církevní instituce v severozápadní oblasti Čech, měl tvořit jistou přehradu proti šířícímu se protestantismu ze sousedního Saska.

Klášter byl založen na popud majitele panství a kancléře Českého království Jana Hartvika Nostice. Výstavba klášterního komplexu probíhala v letech 1663-1667. V říjnu roku 1667 byl klášter slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Maxmiliánem Rudolfem ze Šlejnic.

Klášter tvoří soubor budov konventu obklopujících čtvercový rajský dvůr s kruhovou studnou. Areálu dominuje stavba klášterního kostela sv. Antonína Paduánského s vysokým raně barokním trojúhelníkovým štítem. Klášter přežil období rušení klášterů za vlády Josefa II. a byl v provozu až do roku 1950, kdy byl zlikvidován za známé akce proti církevním řádům, kterou prováděla tehdejší pověstná státní bezpečnost.

V 50. letech zde byla umístěna Československá armáda a klášter byl značně zdevastován. Klášter ohrozila i postupující těžba dolu Antonín, která zničila část zahrady a kapli sv. Anny z roku 1782. V objektu kláštera působil od roku 1961 Městský podnik bytového hospodářství, nyní Sokolovská bytová s.r.o. Z tohoto důvodů je klášter i kostel dobře stavebně zabezpečen. Kostel sloužil v minulosti jako skladový prostor, v současné době je díky rozsáhlé rekonstrukci přestavěn na výstavní a koncertní síň.

Současnost kostela

V roce 2002 proběhla celková rekonstrukce objektu kostela a silně zdevastované Nosticovské hrobky pod klášterním kostelem. Objekt a vnitřní prostor kostela byl přebudován na výstavní a koncertní síň. V rámci citlivé rekonstrukce byly do vnitřních prostor bývalého kostela začleněny obslužné prostory pro návštěvníky a účinkující. Proběhly restaurátorské práce na zachovalých částech maleb a zbytků oltářů. V čele kostela jsou restaurované varhany z kláštera v Mariánské u Jáchymova, který byl zbořen v roce 1965.

Péčí Městského úřadu v Sokolově byla hrobka uvedena do původního stavu. Rakve opraveny a kosterní pozůstatky pohřbených pietně uloženy. Na úpravě krypty se podílely mimo odborné práce s očištěním, zdokumentováním a opětovným uložením, které provedli MUDr. Rudolf Macháček a MUDr. Tereza Balcerová, firma p. Nemetha a pohřební služba p. Marka. Kryptu slavnostně vykropil představený Bratrů Paduánů Mons. Jiří Paďour. V současnosti je v dobrém stavu. Je však nezbytné velmi dbát na klimatické podmínky v kryptě a proto nelze její prostory zpřístupnit běžným turistickým prohlídkám. Prohlídka hrobky bude umožněna pouze při významných událostech města a pouze pro omezený počet návštěvníků.

Po rekonstrukci převzala správu a dramaturgii výstavní a koncertní síně městská příspěvková organizace Městský dům kultury, který zde pořádal koncerty, výstavy a další společenské akce.

V roce 2008 se správcem unikátních prostor v Kapucínském kostele sv. Antonína z Padovy stala městská společnost Sokolovská bytová, s.r.o. se sídlem v areálu bývalého Kapucínského kláštera, kterého byl kostel nedílnou součástí. Díky společnému správci celého areálu se plně využije celý prostor bývalého kláštera. V současnosti probíhají studie k zpřístupnění čtvercového atria kláštera. Pracovníci společnosti zajišťují pronájem výstavní a koncertní síně k pořádání např. svatebních obřadů, koncertů, recitálů, výstav, besed, výročních setkání, prezentačních aktivit a dalších kulturních a společenských akcí.

Mgr. Ladislav Sedláček

Funkce: ředitel
Telefon: 359 808 712
Mobil: 777 010 826
ladislav.sedlacek@mdksokolov.cz

PhDr. Jana Fefferová

Funkce: Dramaturgyně
Telefon: 359 808 715
Mobil: 777 868 742
jana.fefferova@mdksokolov.cz

Yvonne Bereczká

Funkce: Sekretariát
Telefon: 359 808 711
Fax: 359 808 717
yvonne.bereczka@mdksokolov.cz

Adresa MDK

Městský dům kultury Sokolov
5. května 655
356 01 Sokolov
Copyright © 2021 MDK Sokolov. Created by OLIVIUS s.r.o.